درس نامه آشنایی با متون برگزیده فلسفی و کلامی از کتب عربی معاصر
80 بازدید
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (‌ره)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-411-610-0
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار جهت آشنایی دانشجویان فلسفه و کلام برخی از «متون فلسفی» و کلامی در کتاب‌های موجود معاصر عربی برگزیده شده و ترجمه‌ای از آن‌ها ارایه شده و در پایان هر درس نیز سوالاتی در مورد ترجمه این متون ارایه شده است. نگارنده ابتدا کلیاتی از مفهوم ترجمه، انواع آن، فرایند ترجمه و اصول و روش ترجمه ارایه کرده و سپس متونی عربی در موضوع فلسفه و کلام را انتخاب کرده و ترجمه آن‌ها را همراه را طرح سوالاتی ارایه نموده است. عناوین و موضوعات متون عربی ارایه شده مباحثی مانند قدم عالم و مخلوق بودن آن، اختلاف نظرها در مورد ارسطو و افکار فلسفی وی، دین و معرفت دینی، صفات منطقی وراثتی، امامت، نقد شناخت تجربی، حال به عنوان واسطه بین وجود و عدم، اندیشه یا انگاره فلسفی مسیحی، تصور و وجود، اصل علیت و میکروفیزیک، اثبات وجود نفس و خدا، نظریه معرفت در فلسفه ما و واجب الوجود بودن خداوند است.