ارزش معرفت شناختی علم حضوری
46 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » زمستان 1390 - شماره 34 (22 صفحه - از 11 تا 32)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در قلمرو معرفت‌شناسی، حقیقت داشتن و مطابقت با واقع را ملاک ارزش معرفت‌شناختی معرفی می‌کنند. گرچه دیدگاه‌های دیگری نیز در این‌باره مطرح‌اند، آنچه بین فیلسوفان مسلمان به منزله ملاک پذیرفته شده، همین است. دقت در این معنا نشان می‌دهد این ملاک را تنها درباره علوم حصولی می‌توان به کار گرفت. از سوی دیگر، علم در معرفت‌شناسی اسلامی به معنای عامی به کار می‌رود؛ به گونه‌ای که علم حضوری را نیز دربر می‌گیرد. پرسشی که پدید می‌آید این است: آیا علم حضوری نیز ارزش معرفت‌شناختی دارد، یا خیر؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، چگونه می‌توان ملاک مزبور را بر علم حضوری تطبیق کرد؟ در این مقاله کوشیده‌ایم با ارائه معنایی جدید از ارزش معرفت‌شناختی، علم حضوری را نیز در دایره ارزش‌گذاری‌های معرفت‌شناختی وارد کنیم. بر پایه این معنا واقع‌نمایی به طور عام و خودنمایی به طور خاص، ملاک ارزش معرفت‌شناختی معرفی شده و علم حضوری به دلیل خودنما بودن، از نظر معرفتی ارزشمند تلقی شده است. بر پایه این معنا، لوازمی جدید برای ارزش معرفتی مطرح می‌شود که در متن مقاله بدانها می‌پردازیم. واژگان کلیدی: علم، علم حضوری، ارزش، ارزش معرفت‌شناختی، مطابقت، واقع‌نمایی، خودنمایی