تشابه تجربه های عرفانی و توجیه عقلانی وحدت وجود از نظر ملاصدرا و استیس
57 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » پاییز 1388 - شماره 25 ((50 صفحه - از 81 تا 130)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
وحدت وجود را می توان مهم ترین گزاره اکثر مکاتب عرفانی دانست. البته مکاتب گوناگون عرفانی، در نوع جهان بینی و دستورالعمل های مربوط به سیر و سلوک، تفاوت هایی با یکدیگر دارند؛ اما ظاهرآ در این آموزه، اغلب با هم اختلاف اساسی ندارند. اما، توجیه منطقی و عقلانی این امر با مشکلات بزرگی روبه روست و کمتر مکتب فکری ای توانسته است از عهده تبیین آن برآید؛ بلکه گاهی برخی با صراحت گفته اند: اساسآ این امر توجیه عقلانی ندارد و امری غیرعقلانی است. در این مقاله، نخست به بررسی مکاتب مختلف عرفانی پرداخته، و تشابه آنها را در موضوع «وحدت وجود» و چند آموزه مهم و مرتبط با آن بررسی کرده ایم و سپس، کوشش ملاصدرا و استیس را در توجیه وحدت وجود به بحث گذاشته ایم. واژگان کلیدی: تجربه عرفانی ، وحدت وجود ، عرفان اسلامی ، تائوئیسم ، عرفان هندی ، عرفان مسیحی ، تجلی ، شناخت حق ، وحدت کشف ، وحدت حقیقت ، وجود رابط