مبانی انسان شناختی اخلاق سکولار
39 بازدید
محل نشر: معرفت اخلاقی » بهار 1389 - شماره 2 (22 صفحه - از 7 تا 28)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر مکتب اخلاقی مبتنی بر مجموعه‌ای از مبانی معرفت‌شناختی،هستی‌شناختی و انسان‌شناختی خاص خود است.اخلاق سکولار نیز به نوبهء خود دارای چنین مبانی‌ای‌ است.این مقاله،مبانی انسان‌شناختی اخلاق سکولار و میزان صحت و سقم آن و نیز جایگاه اخلاق دینی و به عبارت دیگر،حمایت دین از ارزش‌های اخلاقی را بررسی‌ کرده است.اومانیسم،فردگرایی،لیبرالیسم،نظریهء تکامل طبیعی از جمله مبانی‌ انسان‌شناختی اخلاق سکولار می‌باشند.در بحث از اومانیسم،به مسئلهء حق و تکلیف‌ و نسبت بین آن دو و نیز از موضوع اخلاق دینی،به نقدهای نفی تکلیف از انسان‌ اشاره گردیده است. واژگان کلیدی: اخلاق،اخلاق دینی،اخلاق سکولار،سکولاریسم،اومانیسم،فردگرایی، لیبرالیسم،داروینیسیم،حق،تکلیف